Kontakt

Prevádzka

STAVMAX SK, s.r.o.
Kysucký Lieskovec 229,023 34
prevádzka Povina 380, 23 33
IČO: 44367490
DIČ: 2022723395
IČ DPH: SK2022723395
 
Otváracie hodiny:
Pondelok až piatok: 7:00 - 16:00
Sobota: 7:00 - 12:00
tel.: 041/421 42 08
fax: 041/421

63 86

mobil: 0911 553 599
 
 
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sro, vložka 50243/L
Bankové spojenie: VÚB, a.s., adresa 32, Žilina
Číslo účtu: 0000000000/0200
 
 
Z: